Tuesday, 19 May 2020

8. Intoxication; A curse

0 comments

8. Intoxication; A curse


1. ਕਿਸ ਸਾਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ?2. ਸਿਗਰੇਟ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇਲਾ ਭਾਗ ਅਧਾਰਤ ਹੈ? .
3. ਸ਼ਰਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ?
4. ਕੇਨਸਰ ਰੋਗ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
5. ਨਸ਼ੀਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈ?