Friday, 1 May 2020

8. Awareness About Narcotics

0 comments

8. Awareness About Narcoticsਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿਉ.

1. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?


2. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
3. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ?
4. ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ?