Wednesday, 29 April 2020

3.. Ill effects of Narcotics

0 comments

3. Ill effects of Narcoticsਅਭਿਆਸ ਕਰੋ


1. ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ.2. ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ.
3. ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
4. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖੋ.